Tag - phân loại

Viêm xoang – bệnh của thời đại

Trước đây, viêm xoang được gọi là bệnh của mùa lạnh. Nhưng hiện nay kể cả vào thời tiết mùa hè, viêm xoang vẫn gây phiền toái cho nhiều người. Bệnh viêm xoang ngày một gia tăng không kiểm soát xuất phát một phần từ sự ô nhiễm môi...

Bệnh bụi phổi – phòng bệnh hơn chữa bệnh

Cùng với xu thế phát triển của xã hội, các ngành công nghiệp từ công nghiệp nặng đến công nghiệp nhẹ được chú trọng. Điều này góp phần to lớn vào phát triển kinh tế đất nước nhưng nó cũng gây ra những mặt trái. Một trong những mặt...