Tag - Ô nhiễm biển

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt biển và đại dương

Nguồn nước ngọt từ con sông, ao,hồ,.. hay nước mặn từ biển và đại dương đang có nguy cơ bị đe dọa bởi vấn nạn ô nhiễm nguồn nước. Những tác động khách quan từ tự nhiên hay những yếu tố từ chính con người tạo ra gây ảnh...