Tag - đại dương

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt biển và đại dương

Nguồn nước ngọt từ con sông, ao,hồ,.. hay nước mặn từ biển và đại dương đang có nguy cơ bị đe dọa bởi vấn nạn ô nhiễm nguồn nước. Những tác động khách quan từ tự nhiên hay những yếu tố từ chính con người tạo ra gây ảnh...

Thực trạng vấn đề ô nhiễm nguồn nước

Mặt trái của việc xã hội không ngừng phát triển là biến đổi khí hậu nguyên nhân xuất phát từ tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và nguồn nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực trạng ô nhiễm nguồn nước hiện nay rất nặng nề, cần...