Tag - giọt pH

Nước uống kiềm là gì? Mách bạn những cách có thể tạo ra nước uống kiềm

Nước uống kiềm (hay nước kiềm) được xác định dựa trên độ pH của nước. Một dung dịch có tính kiềm (bazơ) khi có nồng độ ion hydro thấp. Chỉ số pH càng lớn hơn 7 thì tính kiềm càng mạnh. Cách tạo ra nước uống kiềm Nước uống kiềm là...