Tag - tạp chất hữu cơ

Khái quát về lõi lọc nước đến từ thương hiệu Vasstar mà có thể bạn chưa hề biết sản phẩm

Máy lọc nước gia đình Vasstar là máy lọc nước dành cho hộ gia đình sử dụng nước máy, nước giếng khoan nhiễm phèn thấp. Lõi lọc nước vasstar rất tiện lợi vì sản phẩm có 2 vòi lắp vào bồn rửa, một vòi lớn và một vòi nhỏ....