Tag - nhiệt độ sôi

Tìm hiểu về nước cất pha tiêm

Dung môi chủ yếu và lý tưởng nhất để sử dụng trong quá trình pha thuốc tiêm là dung môi nước đạt độ an toàn cao, vì nước  phù hợp với nhiều dượng chất .Vậy nước cất dùng pha tiêm đạt chuẩn phải đảm bảo những yêu cầu nào...