Tag - mất nước

Những điều cần biết về bệnh tả

Bệnh tả là căn bệnh rất dễ gặp ở mọi đối tượng nhưng đặc biệt trẻ em và người già là hai đối tượng dễ mắc phải và chuyển biến xấu hơn. Trong môi trường ô nhiễm hay sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm cũng có thể làm...