Tag - màng lọc khí

Bao lâu rồi bạn chưa thay màng lọc không khí?

Ngày nay ô nhiễm môi trường tại các thành phố rất lớn, đặc biệt là các quận trong của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vì thế mỗi gia đình cần trang bị máy lọc là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên khi mua máy lọc...