Tag - lây qua đường hô hấp

Lao phổi lây thế nào? làm sao để phòng tránh?

Bệnh lao phổi rất nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách. Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân của bệnh lao phổi? Dấu hiệu của bệnh lao phổi, hình x quang lao phổi? Bệnh lao phổi lây truyền qua con đường nào?  Bệnh lao phổi có thể...