Tag - khử trùng chuồng

Bệnh dịch tả lợn có nguy hiểm không?

Bệnh dịch tả lợn là căn bệnh xuất hiện trên lợn và có khả năng lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, bệnh dịch tả lợn thường xuất hiện theo từng đợt khác nhau, và mỗi đợt dịch sẽ gây một thiệt hại...