Tag - hút máu

Muỗi đực có hút máu không? muỗi đực có đáng lo ngại?

Bạn biết không chỉ có muỗi cái là hút máu người và gây truyền bệnh, trong khi đó muỗi đực đa số chỉ hút mật hoa, nhưng nghiên cứu cho thấy muỗi đực cũng gây ra những phiền toái . Vậy câu hỏi muỗi đực có hút máu không?Muỗi...