Tag - dư lượng mangan

Khái quát về lõi lọc nước số 3 mà có thể bạn chưa hề biết thông tin sản phẩm này

Lõi lọc nước số 3 là một trong những trái tim rất quan trọng của máy lọc nước và máy lọc nước nano. Với máy lọc nước gốc, lõi lọc nước số 3 có bùn, rỉ sét, tạp chất thô, kim loại nặng...  kích thước > 1 micron, tuổi...