Tag - dịch bệnh

Biện pháp hiệu quả nhất để khắc phục biến đổi khí hậu là gì?

Biến đổi khí hậu ở những năm gần đây đang trở thành một vấn đề hết sức nan giải nó cần được khắc phục. Trước khi tìm ra biện pháp khắc phục thì chúng ta phải hiểu biến đổi khí hậu là gì và những biện pháp khắc phục...

Tìm hiểu các nguyên nhân và hậu qua của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu có thể thấy được qua các biểu hiện chính như sự toàn cầu đang nóng lên , mực nước biển tăng, băng tan ...từ đó dẫn đến các hiện tượng cực đoan khác hiện nay. Đây cũng chính là một trong những thách thức lớn...