Tag - cháy rừng

Thực trạng biến đổi khí hậu ở việt nam – quan tâm trước khi quá muộn

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam dẫn đến một thực trạng xảy ra trong những thập kỷ tới, Việt Nam sẽ là một trong các nước chịu sự ảnh hưởng khá lớn về vấn đề biến đổi khí hậu . Các nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng...