Tag - bảo vệ sức khỏe

Việc lọc không khí ngày nay quan trọng hơn một chữ “cần”

Nước ta đang trong quá trình hiện đại hóa vì thế ở các thành phố lớn và khu công nghiệp rất nhiều người dân làm việc dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ở mức đáng báo động. Vậy...